Hopp til hovedinnhold

Olav Thon Gruppens bærekraftstrategi

Med en stor bedrift følger et stort ansvar. Olav Thon Gruppen har flere tusen ansatte, leietakere, kunder, gjester og leverandører. Dette gjør det viktig for oss å jobbe med konkrete bærekraftstiltak, være et godt eksempel og sette oss ambisiøse mål for fremtiden.

Bærekraftstrategien bygger på tre pilarer

For å tydeliggjøre ambisjonsnivået og øke innsatsen i konsernet ytterligere, har bærekraftstrategien vår tre hovedpilarer. Under hver pilar har vi utarbeidet langsiktige ambisjoner og flere delmål for å nå disse.

Ambisjonene våre inkluderer

 • Nå nullutslipp innen 2050
 • Bli minst 70 prosent sirkulære innen 2030
 • Innføre naturpositive løsninger – spesielt på eiendomsutvikling

På sikt skal vi i tillegg ha full innsikt i verdikjeden, samt en representativ ledelse med jevn kjønnsfordeling.

Sånn jobber vi med bærekraft

Bærekraftstrategiens tre pilarer bygger på FNs bærekraftsmål. Under kan du lese mer om hvordan vi jobber med de ulike pilarene innen bærekraft.

Moderne bygning på kaiområde som speiler seg i vannflaten, med utendørs sauna nedenfor og grønne fjell i bakgrunnen.

Status på bærekraftsarbeidet

Innen 2030 skal vi redusere klimagassutslippene våre med 60 %. Dette er status fra bærekraftsrapporten på et utvalg viktige punkter. Tallene oppdateres hver vår.

 • 7 Reduksjon i energiforbruk på hotellene

  Per kvm på hoteller vi eier og drifter. Sammenlignet med energiforbruk i 2019.

 • 23 Reduksjon i energiforbruk på kjøpesenter

  Basert på kjøpesenter vi eier og drifter. Sammenlignet med energiforbruk i 2019.

 • 61 Sorteringsgrad

  Gjelder hele Olav Thon Gruppen i 2023.

 • 42 Reduksjon i utslipp

  Utslipp i scope 1 og 2 sammenlignet med 2019 i hele Olav Thon Gruppen.

Energioptimalisering

Olav Thon Gruppen jobber systematisk med energi for å redusere negativ påvirkning på klima og natur. Vår bærekraftstrategi fokuserer på reduksjon i energiforbruk og produksjon av fornybar energi.

Se hvordan de gjør det på Ski Storsenter

Lurer du på noe om bærekraft?

Snakk med meg!

portrettbilde av Anders Nandrup Rylander
Anders Nandrup Rylander Bærekraftsrådgiver

Les mer om bærekraft

Se forskjellige innfallsvinkler til arbeidet med bærekraft innenfor alle tre pilarene.