Hopp til hovedinnhold
En mann står på toppen av Reinebringen i Lofoten og ser utover det grønne og blå landskapet. Sherpatrappen opp til toppen er bygget med midler fra Olav Thon Stiftelsen.

Samfunnsansvar i Olav Thon Gruppen

Bærekraftsarbeidet er en viktig del av jobben vi gjør hver dag – slik at folk kan sove, jobbe, handle og spise hos oss med bedre samvittighet.

Ambisiøse mål for samfunn, klima og miljø

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og har satt oss ambisiøse målsettinger for å begrense vårt fotavtrykk, og bidra til grønn vekst og utvikling i samfunnet. Dette legger føringer for bærekraftsarbeidet vi gjør, som berører mennesker og samfunn, klima og miljø.

Bærekraftsarbeidet bygger på vår egen strategi, som er fundert på internasjonale rammeverk. I bærekraftsrapporten kan du lese om hvordan vi ligger an, og hvordan vi skal nå netto nullutslipp innen 2050.

Olav Thon Stiftelsen gir tilbake til samfunnet

Vi er opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Derfor deler Olav Thon Stiftelsen ut inntil 100 millioner kroner i året til forskning, samt små og store allmennyttige formål. Les mer om hvordan Thon gir tilbake.

Vi er skapende i alt vi gjør

I Olav Thon Gruppen ønsker vi å skape verdier, trygge arbeidsplasser og å bidra til utviklingen av gode lokalsamfunn. Ved å fokusere på trivsel, engasjement, kreativitet og tillit er vår visjon: Vi er skapende i alt vi gjør.

Vi tror at det å jobbe systematisk med bærekraft og samfunnsansvar hjelper oss å lede kjernedriften vår i riktig retning.

Disse tiltakene jobber vi med

 • Mennesker og samfunn

  Vi skal være en inkluderende arbeidsplass, med likestilling og mangfold blant ansatte.

 • Grønnere spisebord

  Innen 2030 skal 70 % av all mat og drikke være kortreist, og matsvinnet skal halveres.

 • Miljø og engasjement

  Egne utslipp og naturpåvirkning skal være netto null innen 2050.

 • Bærekraftig innkjøp

  Vi jobber for etisk handel, og velger våre innkjøp og leverandører med omhu.

Utforsk bærekraftstrategien

Bærekraftsbibliotek

For å gjøre det enklere for samarbeidspartnere og kunder å finne policyer, rapporter og data, har vi samlet dette i et eget «bærekraftsbibliotek».

Rapporter og data

Les mer om samfunnsansvar