Hopp til hovedinnhold

Egen fagavdeling sikrer grønn omstilling i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen skal kutte utslippene med 60 prosent. Bli bedre kjent med fagavdelingen som har hatt en «flying start» med energisparingen i konsernets eiendommer.

Portrettbilde av Jarle Andersen Aasness. Han smiler.
Jarle Andersen Aasness leder fagavdelingen Energi- og miljøteknikk i Olav Thon Gruppen.

Ned nesten 50 millioner kWh 

– Vi har hatt en «flying start», sier Jarle Andersen Aasness. Han leder den relativt nye avdelingen for energi og miljøteknikk i Olav Thon Gruppen (OTG), og er stolt av det de har fått til så langt. 

Ikke så rart, kanskje. Sammenlignet med referanseåret 2019 har konsernet redusert energiforbruket nesten 50 millioner kWh. Men en stor jobb gjenstår for å lykkes med den grønne omstillingen. Ambisjonen er å kutte utslippene i scope 1 og 2 med 60 prosent innen 2030. 

Jo mer energi konsernet sparer, jo vanskeligere blir det, forteller Jarle. 

– Etter at vi begynte å satse, har utslippene gått mye ned. De første kilowattimene er de enkleste å spare, men jo lavere forbruket blir på eiendommene våre, desto mer krevende blir det å spare den neste kilowattimen. Samtidig må vi se på konsernets utslipp som en helhet, og vurdere de beste tiltakene for reduksjon av CO2 for Olav Thon Gruppen.

Avdeling for energi og miljøteknikk i Olav Thon Gruppen

  • Opprettet i 2022 og ledet av Jarle Andersen Aasness.
  • Resultat av at Energiavdelingen og Bygg og teknisk fagavdeling ble slått sammen.
  • Etablert for å overvåke og redusere energibruk i konsernets bygningsmasse. 
  • Helhetlig faglig ressurs innen energi- og miljøtekniske fag for Olav Thon Gruppen. 
  • Består av rådgivere innen energi, miljø og teknisk, spesialister innen BREEAM In-Use, BREEAM-NOR-revisor, prosjektledere og fagressurser innen taksonomi, m.m. 
  • Drifter Områdekoordinatorordningen, som gir et tett samarbeid med driftsansvarlige for hele Olav Thon Gruppens eiendomsportefølje. Arbeidet støtter eiendommene med gjennomføringen av konsernets bærekraftstrategi.

Les også

(Artikkelen fortsetter under.)

Tett energi- og miljøfaglig oppfølging av alle Olav Thon Gruppens selskaper 

For å fortsette å kutte utslipp – og like viktig og krevende, holde dem nede – valgte OTG å samle det tekniske arbeidet med bærekraft i avdeling Energi og miljøteknikk .

Avdelingen er en betydelig faglig satsning som tilfører konsernet energi- og miljøfaglig kompetanse gjennom rådgivning, rapportering, prosjektbistand, kompetanseheving, oppfølging og mer for samtlige av Olav Thon Gruppens tilknyttede selskaper. 

Energi og miljøteknikk arbeider kontinuerlig for å sikre et systematisk fokus på energireduserende tiltak. En nøkkelrolle er blant annet tett dialog med driftsansvarlige ute på eiendommene, forteller Jarle. 

– Det er utrolig mye å hente på å kjenne de som drifter byggene og vite hvordan de jobber. Det gjør at vi kan effektivt igangsette diverse energieffektiviserende tiltak. 

I praksis vil en energirådgiver som ser at energiforbruket på et kjøpesenter går opp, aktivt lete etter årsaken og bistå driftsansvarlig med å igangsette tiltak. Rådgiveren vil samtidig søke tiltak som kan gi ytterligere energibesparelser for eiendommen. 

Olav Thon Gruppen skiller seg fra andre eiendomsaktører

Konsernet har egne driftsansvarlige på de fleste av eiendommene, som bidrar til eierskap og kontinuerlig målrettet arbeid opp mot konsernets mål om energisparing, utslippskutt samt andre aktuelle bærekraftsmål.

Mye å spare på driftsoptimalisering og velfungerende anlegg 

En av dem som jobber med driftsoptimalisering er Tommy Lorentsen. Han er driftstekniker for næringsbyggene i Oslo, og har tatt i bruk sensorer for å kontrollere stort og smått av lys, ventilasjon- og varmeanlegg. 

– Det skjer rett som det er at et ventilasjonsanlegg står på døgnet rundt, eller at varmekabler eller lys ikke skrur seg av og på når de skal. Med sensorer og målere får jeg vite om det, og kan dra ut og finne feilen, forteller han. 

Det er mye å spare på velfungerende anlegg som kan styres med en app. Ikke bare energi. 

Alle bygg skal energimerkes på nytt 

– I store bygg kan et ventilasjonsanlegg som står på om natta når det ikke er noen i bygningen, koste leietaker og oss flere hundre tusen kroner i året, forteller Tommy. 

Tommy understreker samtidig at selv om han kan overstyre de fleste av- og på-knapper, så kan han ikke overstyre leietakerne og hvordan de bruker anleggene på huset. 

– De fleste er heldigvis også interessert i å ikke bruke mer strøm enn nødvendig. Når vi viser regnestykket, er de fleste med på å skru av lyset om kvelden, sier Tommy. 

Det stopper ikke her. Jarle er tydelig på at videre kartlegging må til for å fortsette å stake ut kursen i riktig retning. 

– Nå er Energi og miljøteknikk i gang med å kartlegge eiendommenes tekniske anlegg og termografere tak og fasader med droner.

Dette utføres samtidig som de henter ut kartleggingsstøtte fra Enova. Da blir det mulig å helhetlig kartlegge eiendommene opp mot OTGs satte mål. 

– Mange av våre eiendommer har også behov for nye energimerker. Tidligere var energimerker først og fremst et forskriftskrav, men nå ser vi at det etterspørres av kunder og banker. Det får derfor en stadig viktigere betydning for oss, og som følge av dette har vi besluttet å energimerke de fleste eiendommene på nytt, sier Jarle.

Bidragsytere

  1. Portrettbilde av Jarle Andersen Aasness. Han smiler. Jarle Andersen Aasness Leder for avdeling for energi- og miljøteknikk
  2. TL Tommy Lorentsen Driftstekniker i Thon Eiendomsservice ved driftssentral Oslo