Hopp til hovedinnhold

Finansiell informasjon

På denne siden finner du finansielle hovedpunkter om Olav Thon Gruppen AS og Thon Holding AS. Du kan også laste ned fullstendige års- og halvårsrapporter for begge selskapene.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord

ÅRSBERETNING

OLAV THON GRUPPEN

Hovedpunktene i årsrapporten 2023:

Driftsinntekter

 • Samlede driftsinntekter beløp seg til 13.625 millioner kroner (12.184).

Resultat

 • Resultat før skattekostnad ble -4.359 millioner kroner (4.300).
 • Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde -8.337 millioner kroner (364).
 • Resultat før skattekostnad, verdiendringer/avskrivninger og valuta utgjorde 4.332 millioner kroner (3.918).

Finansiell posisjon

 • Ved årsskiftet var konsernets egenkapital 64.500 millioner kroner (67.758) og egenkapitalandelen 56 % (57).
 • Konsernets belåningsgrad var 27 % (27).
 • Samlet likviditetsreserve var 10.731 (10.382) millioner kroner.

Eiendomsporteføljen

 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen ved utgangen av 2023 var 6.900 millioner kroner (6.140) og ledigheten var 4,4 % (4,4).

Kjøpesenteromsetning

 • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 79,6 milliarder (74,6). Ved årsskiftet eide konsernet 71 kjøpesentre, og forvaltet 17 for andre eiere.

Thon Hotels

 • Thon Hotels hadde ved årsskiftet 14.057 rom (13.386) fordelt på 94 hoteller (89) i Norge og utlandet.

Se nøkkeltallene for Olav Thon Gruppen.


THON HOLDING

Hovedpunktene i årsrapporten 2023 er som følger:

 • Samlede driftsinntekter utgjorde 9.152 millioner kroner (8.183)
 • Resultat før skattekostnad beløp seg til -2.265 millioner kroner (1.121)
 • Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde -3.456 millioner kroner (-218)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendring/avskrivninger og valutaposter utgjorde 2.110 millioner kroner (1.890)
 • Konsernets egenkapital beløp seg til 33.813 millioner kroner (35.269), og egenkapitalandelen var 60 % (61)
 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen var 3.100 millioner kroner (2.755) og ledigheten var 4,1 % (5)
 • Thon Hotels hadde 14.057 rom (13.386) fordelt på 94 (89) hoteller i Norge og utlandet
 • Konsernets likviditetsreserve var 5.349 millioner kroner (5.243)

Se nøkkeltallene for Thon Holding.

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

Hovedpunktene i årsrapporten 2022:

 • Resultat før skattekostnad beløp seg til 3.134 millioner kroner (4.767)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta var 2.174 millioner kroner (2.068)
 • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 % (51), og likviditetsreserven 5.139 millioner kroner (8.214)
 • Omsetningen* i kjøpesenterporteføljen var 57.032 millioner kroner, en økning på 3,3 % fra 2021

  *Omsetningstallene er rapportert fra leietakerne, og de viser hel- og deleide selskaper.