Hopp til hovedinnhold

Finansiell informasjon

På denne siden finner du finansielle hovedpunkter om Olav Thon Gruppen AS og Thon Holding AS. Du kan også laste ned fullstendige års- og halvårsrapporter for begge selskapene.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord

ÅRSBERETNING

OLAV THON GRUPPEN

Hovedpunktene i årsrapporten 2022:

 • Samlede driftsinntekter beløp seg til 12.184 millioner kroner (10.282).
 • Resultat før skattekostnad ble 4.300 millioner kroner (7.815).
 • Ved årsskiftet var konsernets egenkapital 67.758 millioner kroner (65.053) og egenkapitalandelen 57 % (56). Samlet likviditetsreserve var 10.382 (11.589) millioner kroner.
 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen ved utgangen av 2022 var 6.140 millioner kroner (5.830) og ledigheten var 4,4 % (4,6).
 • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 75,6 milliarder (66,6). Ved årsskiftet eide konsernet 70 kjøpesentre, og forvaltet 23 for andre eiere.
 • Thon Hotels hadde ved årsskiftet 13.386 rom (12.537) fordelt på 89 hoteller (83) i Norge og utlandet.

Se nøkkeltallene for Olav Thon Gruppen.


THON HOLDING

Hovedpunktene i årsrapporten 2023 er som følger:

 • Samlede driftsinntekter utgjorde 9.152 millioner kroner (8.183)
 • Resultat før skattekostnad beløp seg til -2.265 millioner kroner (1.121)
 • Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde -3.456 millioner kroner (-218)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendring/avskrivninger og valutaposter utgjorde 2.110 millioner kroner (1.890)
 • Konsernets egenkapital beløp seg til 33.813 millioner kroner (35.269), og egenkapitalandelen var 60 % (61)
 • Leieinntektsnivået i eiendomsporteføljen var 3.100 millioner kroner (2.755) og ledigheten var 4,1 % (5)
 • Thon Hotels hadde 14.057 rom (13.386) fordelt på 94 (89) hoteller i Norge og utlandet
 • Konsernets likviditetsreserve var 5.349 millioner kroner (5.243)

Se nøkkeltallene for Thon Holding.

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

Hovedpunktene i årsrapporten 2022:

 • Resultat før skattekostnad beløp seg til 3.134 millioner kroner (4.767)
 • Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta var 2.174 millioner kroner (2.068)
 • Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 52 % (51), og likviditetsreserven 5.139 millioner kroner (8.214)
 • Omsetningen* i kjøpesenterporteføljen var 57.032 millioner kroner, en økning på 3,3 % fra 2021

  *Omsetningstallene er rapportert fra leietakerne, og de viser hel- og deleide selskaper.