Hopp til hovedinnhold

Varslingstjeneste

Denne varslingstjenesten er tilgjengelig for alle som av ulike årsaker har behov for å varsle Olav Thon Gruppen om kritikkverdige forhold.

 

Hva er kritikkverdige, ulovlige eller uetiske forhold?

Slike forhold kan være brudd på lovregler, interne retningslinjer eller etiske normer/retningslinjer, for eksempel mobbing, seksuell trakassering, rusmisbruk, forhold som er fare for personers liv og helse, underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, økonomisk utroskap m.m.

Personopplysninger

Personopplysninger som kommer frem i forbindelse med varsling, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven.

Slik kan du varsle:

På web: Link til varslingsskjema.

På telefon: 24 00 20 14. Virkedager kl. 08:00-16:00.

Med brev:
Ernst og Young AS
Att: "Forensics", Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo
Norge

Du kan varsle anonymt uavhengig av hvilken kanal du velger. Telefonmottaket er betjent alle virkedager kl. 08:00–16:00.

Varslingskanalen administreres av Ernst & Young AS (EY). Som uavhengig tredjepart mottar EY varselet på vegne av Olav Thon Gruppen AS og gir råd om videre oppfølging.