Hopp til hovedinnhold

Solceller og grønne lunger: Et tak av muligheter

Olav Thon Gruppen eier og forvalter flere hundre forskjellige eiendommer. Det de alle har til felles er tak. Les om hvordan konsernet forsøker å utnytte dette arealet til bærekraftig drift.

Ole peker ut mot solcellepanelene
SKI STORSENTER: Driftsansvarlig Ole Sørlie viser frem solcellene de har på kjøpesenterets tak. FOTO: Madeleine Gedde Kjällgren

Flere tusen kvadratmeter tak kan bidra til bærekraftsmålene 

– Takene er en ressurs det kommer til å bli kamp om, slår leder for bygg og teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen (OTG), Ole-Martin Moe, fast.

Konsernet besitter flere tusen kvadratmeter med tak, der de fleste foreløpig ikke brukes til noe annet enn de opprinnelig var ment for: Å holde bygningen tett. Men det er i ferd med å endre seg, forteller Ole-Martin.

– Ikke bare er takene egnet for solceller som forsyner bygningene med fornybar energi og reduserer CO2-avtrykket, de kan også brukes for å nå konsernets bærekraftsmål om at 60 prosent av de eksisterende byggene våre innen 2030 skal ha grønne områder.

Tak dekket av solceller 

Et bærekraftig tiltak som egner seg godt for store takarealer, er solcellepanel. Mikael Bøe Nilssen er energirådgiver i OTGs energiavdeling, og mener solenergi er helt nødvendig sett opp mot konsernets bærekraftstrategi.

– De driftsansvarlige hos oss er veldig gode til å spare energi, men skal vi nå bærekraftsmålene våre, er vi i tillegg nødt til å produsere energi selv, sier han.

Etter en kartlegging av hva som lønner seg for OTG når det kommer til å satse på fornybar energi, var det ingen tvil om at solceller må utgjøre den største satsingen.

– Først og fremst handler solceller om å nå bærekraftsmålene våre, men ved å bygge solceller tar vi også et samfunnsansvar. Kjøpesentrene våre er godt egnet for solceller, de har store, flate tak og et høyt energiforbruk.

Portrettbilde av Ole Sørlie
SOLCELLETAK: Ole Sørlie forteller at moderne solceller kan produsere strøm selv i overskyet vær. FOTO: Madeleine Gedde Kjällgren

Solceller på Ski Storsenter 

Et kjøpesenter som allerede har tatt i bruk solceller er Ski Storsenter.

– Det er ikke et valg, det forventes at alle som kan, stiller takene sine til disposisjon, sier Ole Sørlie, driftsansvarlig på senteret og pioner i konsernet når det kommer til bærekraft.

Han sikter til at fornybar energi er helt avgjørende for at Norge skal nå klimamålene. På Ski Storsenter har de nettopp dekket 2727 kvadratmeter tak med solceller. Rundt regnet vil solcellene stå for 5-10 prosent av senterets totale energiforbruk, forteller Ole.

– Jeg synes det er morsomt å bruke et tak som ellers bare ligger der, til å produsere strøm. Samtidig føles det meningsfullt å bidra til et større fellesskap.

Ski Storsenter har vært tidlig ute med solceller. Men planen er at flere hoteller og sentre etter hvert skal være utstyrt med solceller på taket og på den måten dekke alt eller deler av energiforbruket i bygget.

Grønne (til)tak 

En annen måte å utnytte taket på, er å danne grønne områder som et tiltak for å bevare naturressurser og biomangfold.

– Når det kommer til allerede eksisterende bygg, kan det være en utfordring med grønne områder fordi takene ikke er konstruert for dem. Vi kan derfor ikke skryte på oss at vi har mange grønne tak foreløpig, men på enkelte nyere bygg har vi sedumtak, sier Ole-Martin Moe.

Sedumtak er grønne matter som består av plantearten bergknapp. Fordelen med et slikt tak er at planten holder godt på vann, og beskytter bygget for store nedbørsmengder som blir et større og større problem i takt med klimaendringene.

– Sedumtak er flott på flere måter, men det bidrar ikke i noe særlig grad til biologisk mangfold, sier Ole-Martin.

– Det ideelle ville være å dekke takene med lommeskog, som er en miniatyrutgave av den naturlige skogen i området, med variert fauna. En slik skog skaper et bedre miljø for alt fra bier til mennesker. Men vi har også et ansvar for sikkerheten, og skog er tungt for taket, og består av høye trær som kan blåse ned fra bygningen i hardt vær. Vår oppgave blir da å finne den best egnede løsningen.

Portrettbilde av Ole-Martin Moe
TAKEKSPERT: For Ole-Martin Moe er takene en sentral arena for bærekraftig utvikling av OTG. FOTO: Madeleine Gedde Kjällgren

Tak i skyggen kan også brukes til grønne formål

Mens solceller er nødvendig for å produsere fornybar energi, er grønne områder viktig for biomangfold. Taktiltakene er altså egnet for to vidt forskjellige, men sentrale, punkter i OTGs bærekraftstrategi. De begge har likevel én felles faktor som er helt avgjørende for at det lønner seg å satse på noen av dem, nemlig sol.

– Gode solforhold er viktig for både solceller og grønne områder. På et lavtliggende tak, som for eksempel noen av takene på Gunerius i Oslo sentrum, vil det kanskje ikke være gunstig med noen av delene, forklarer Ole-Martin.

Men selv om noen tak ikke egner seg til hverken solceller eller grønne områder, er det fortsatt mulig å utnytte taket til grønne formål.

– På et av takene på Gunerius har vi testet bikuber i samarbeid med ByBi, og det ser ut som biene trives og er kommet for å bli.

– Samtidig skal vi ikke se oss blinde for solceller, vannfordrøyning, bier og grønne områder. Mange tak kan også være en kommersiell ressurs som for eksempel område for servering og rekreasjon, avslutter Ole-Martin.

Bidragsytere

  1. Portrettbilde av Ole-Martin Moe Ole-Martin Moe Teknisk fagsjef i Eiendomsservice
  2. Portrettbilde av Ole Sørlie Ole Sørlie Driftssjef på Ski Storsenter
  3. MN Mikael Bøe Nilssen Energirådgiver og teamleder energi- og teknisk rådgivning

Les mer om Olav Thon Gruppens bærekraftsarbeid