Hopp til hovedinnhold

Bier på taket: Et summende samarbeid

Mange bekker små gjør en stor å – også når det gjelder bier! Lær hvordan summende ansatte bidrar til økt kunnskap i Olav Thon Gruppen.

En ansatt fra bybi peker på et brett med bier.

En gren av bærekraftsarbeidet i Olav Thon Gruppen

Visste du at det på toppen av kjøpesenteret Gunerius i Oslo bor tusenvis av bier?

I bigården, som driftes av det urbane birøkterlaget ByBi på oppdrag fra Olav Thon Gruppen (OTG), produseres det rundt 100 kilo honning i året.

Bikubene i seg selv utretter kanskje ikke så mye mer enn honning, men tanken bak dem kan gi frukter for fremtiden.

I OTGs bærekraftstrategi er det lagt vekt på at konsernet skal bidra til å begrense tap av biologisk mangfold i naturen. En avgjørende art for biologisk mangfold, er biene, som gjennom pollinering sprer pollen og sørger for at blomster og vekster kan utvikle nye frø. Les mer om hvordan biene inngår i strategi for tak i Olav Thon Gruppen.

Visste du dette om bier?

I Norge har vi hele 208 biearter – fordelt på 35 humler, 172 ulike villbier og én honningbie.

Birøktere undersøker hvordan grøntarealer bør forvaltes 

For å rette fokus mot bienes viktige rolle i naturen, og for å øke konsernets kompetanse når det kommer til å ta valg på naturens premisser, inngikk OTG i 2022 et samarbeid med birøkterlaget ByBi, som gir råd og veiledning.

– Kjernen i samarbeidet vårt med OTG er å lære hvordan lokal naturpåvirkning kan ha konsekvenser i positiv og negativ forstand, sier daglig leder i ByBi, Bendik Walderhaug.

– Som en stor arealforvalter er OTG tjent med å vite hvordan man kan bruke arealet man har tilgjengelig best mulig, og se på hvordan tak- og grøntarealer bør forvaltes i fremtiden, sier birøkteren.

Og det er her biene på taket av Gunerius kommer inn i bildet!

Bier som produserer honning
De flittige biene på taket til Gunerius kjøpesenter i Oslo produserer flere hundre kilo honning i året. FOTO: Madeleine Gedde Kjällgren

Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte

– Når vi tilrettelegger for bier i et urbant miljø, så tilrettelegger vi samtidig for andre arter. I ByBi bruker vi bigården som en formidlingsarena der du lærer om insektenes behov, og at du kan gjøre en forskjell med enkle grep for å bedre livsvilkårene for insektene, forklarer Bendik.
 
I bigården på Gunerius arrangerer ByBi kurs for ansatte i OTG flere ganger i året, med alt fra ledere i energiavdelingen på hovedkontoret til driftsledere på kjøpesentre og hotell – og øvrige ansatte som bare er nysgjerrige.

– Rent praktisk handler det om å ha en arena hvor man kan skape entusiasme for bier og pollinerende insekter, og bygge kunnskap som kan brukes både profesjonelt og privat, forklarer Bendik.

– En ting er at kursdeltakere umiddelbart kan gå hjem og plante bievennlige vekster hjemme i sin egen hage eller på balkongen. Men klarer vi å få samme prinsipp nedfelt internt i OTG, og videre ut til kjøpesentre, hoteller, næringseiendom og planleggere – da snakker vi!

For ByBi er samarbeidet også viktig på flere måter:

– Ikke bare er det en god støtte rent økonomisk, men gjennom OTG får vi også et større nedslagsfelt, med bedre muligheter til å spre kunnskapen vår. Det er fint å jobbe sammen med noen som tar ansvar for å skape engasjement for pollinerende insekter i egne rekker, forklarer Bendik.

Hvorfor bier?

 • Bier er pollinerende insekter, som betyr at de overfører pollen mellom planter, slik at de blir befruktet og nye frø kan dannes.
 • Opptil 30 prosent av all maten vi spiser kommer fra planter som er pollinert av bier. Derfor er det viktig å holde biebestanden oppe for å sikre avlinger og matforsyninger.
 • Både villbier og honningbier har en viktig funksjon i økosystemet. Ved å tilrettelegge for bier i et urbant miljø, legges det også til rette for andre arter.

Kilde: WWF

Ski Storsenters summende blomsterhage  

Noen som har latt seg inspirere av biene på Gunerius, og som er et godt eksempel på fremtidens arealforvaltning, er Ski Storsenter.

Her er det nemlig etablert en stor viltvoksende hage, med rundt 5000 bievennlige planter.

I hagen finnes blant annet lavendel, ridderspore, akeleie og ulike frukttrær, som hjelper med å stimulere biene på sensommeren så de får mer mat. Senteret har også sin egen bigård på taket, der de får hjelp av birøkter Alexander du Rietz, som også holder i bigårdene på OTGs storsentre på Storo og i Sandvika.

– Av alt bærekraftsarbeidet vi har gjort er det nok dette vi har fått best tilbakemeldinger på fra folk i lokalsamfunnet, forteller senterdirektør Gro Collett.  
 
– Hagen blir blant annet flittig brukt som lunsjsted for barnehagene i området, og vi har fått donert et eget biehotell fra en av våre kunder.

Som en bonus produserer senterets bier rundt 250 kilo honning i året, som blant annet serveres på frokostbordet til Thon Hotel Ski og er å få kjøpt i kundesenteret.

– Med hagen og bier på taket føler vi at vi får brukt arealet vårt til noe fornuftig, og gir et lite bidrag til insektene og dyrelivet i nærområdet, sier Gro, og legger til:

– I tillegg er det jo stas med egen, kortreist honning – som i tillegg er veldig god!

Hagen til Ski Storsenter.
BIEVENNLIG HAGE: I den viltvoksende hagen utenfor Ski Storsenter har senteret etablert et biehotell. FOTO: Madeleine Gedde Kjällgren

Olav Thon Gruppen har bier på taket flere steder:

 • Triaden i Lørenskog
 • Thon Hotel Gardermoen
 • Storo Storsenter
 • Sandvika Storsenter
 • Samt nevnte Gunerius og Ski Storsenter

– Alle kan, men Olav Thon Gruppen har også en tanke om hvorfor 

ByBis birøkter tror den største oppgaven fremover er å snu vår estetiske sans og ønske det uflidde velkommen når man skal planlegge og etablere grøntarealer.

– Vi må skape en tanke om at naturen og omgivelsene skal være produktiv og ikke bare se pen ut, sier Bendik.

– Det er spesielt viktig i urbane områder, som ofte har mange glatte overflater og mye impregnert tre, som ikke er velegnet for pollinerende insekter. Bier har en flyradius på tre kilometer, men da må det være rikelig nok med matkilder og grøntarealer innenfor det området.

Det vil for eksempel si å gå bort fra grønne, kortklipte gressplener til fordel for mer viltvoksende og blomstrende areal, slik som hos Ski Storsenter.

– Alle kan etablere en bigård og leie inn en birøkter som fikser honning for seg, men OTG har også en tanke bak hvorfor det gjøres. Det er det som er viktig her, sier Bendik, og legger til:

– At en så stor arealforvalter, med mulighet til å påvirke natur og miljø, går frem som et godt eksempel gir positive ringvirkninger. Ikke bare kan det inspirere andre til å gjøre det samme – men det kan også ha en ekte betydning for fremtidens pollinerende insekter.

ByBi

 • ByBi ble etablert i 2012, og er det største birøkterlaget under Norges birøkterlag. Laget har rundt 300 medlemmer, i tillegg til et stort nettverk av støttespillere og samarbeidspartnere, med engasjement for bier, birøkting og biologisk mangfold i byer.  
 • ByBi er i tillegg en miljøorganisasjon, som kontinuerlig arbeider for å skape gode levevilkår for pollinerende insekter og biologisk mangfold lokalt i Oslo, samt en småskala honningprodusent.
 • Olav Thon Gruppen er ByBi Bedriftspartner, og ByBis største og viktigste samarbeidspartner.

Kilde: ByBi

Bidragsytere

 1. Portrettbilde av Gro Collett. Gro Collett Senterleder på Ski Storsenter
 2. BW Bendik Walderhaug Daglig leder i ByBi