Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen som eier Olav Thon Gruppen

Olav Thon Stiftelsen skal sørge for et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen, og samtidig støtte allmennyttige formål, forskning og utdanning.

Stabilt og langsiktig eierskap

For å sikre at Olav Thon Gruppen og konsernets underliggende virksomheter beholder et stabilt og langsiktig eierskap, samt følger de hovedlinjer Olav Thon har lagt til grunn for sin forretningsvirksomhet, ble Olav Thon Stiftelsen opprettet i 2013.

Stiftelsen er også en måte for Olav Thon Gruppen å dele sine verdier med samfunnet.

– Det er viktig for meg at Olav Thon Gruppen forvaltes best mulig i framtiden, slik at virksomheten gir sikre arbeidsplasser for alle ansatte, og samtidig kan virke for de allmennyttige formål som jeg ønsker å støtte og for samfunnet for øvrig.

Olav Thon, under opprettelsen av stiftelsen.

Deler ut inntil 100 millioner kroner i året

Olav Thon Stiftelsen støtter små og store allmennyttige formål. Den største tildelingen går til forskning på muskel- og skjelettsykdommer.

Søk om støtte