Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Her kan du lese om Olav Thon Gruppens arbeid med åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger vi gjør og medlemskapet vårt i Etisk handel Norge.

Fremmer åpenhet 

Gjennom åpenhetsloven er alle store virksomheter som opererer i Norge lovpålagt å være åpne om hvordan de drifter virksomheten. Dette med formål om å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.

Dersom du ønsker å be om innsyn, kan du gjøre dette i kontaktskjemaet nederst på siden.

 

Aktsomhetsvurderinger 

Etter at åpenhetsloven trådte i kraft i 2022 har Olav Thon Gruppen økt fokuset på å sikre arbeidstakernes rettigheter og sørge for at grunnleggende menneskerettigheter blir overholdt i både leverandørkjeden og i egen drift.

Loven forplikter oss til å utføre aktsomhetsvurderinger (iht. OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis) for å avdekke faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Du finner hele redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger i bærekraftsbiblioteket.

 

Medlemskap i Etisk Handel Norge 

I 2022 ble Olav Thon Gruppen medlem i Etisk handel Norge. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter er et sentralt tema i bærekraftstrategien vår. Vi har ambisjoner om full innsikt i verdikjeden. På den måten kan vi sikre at kravene våre blir møtt og avdekke faktiske og potensielle rettighetsbrudd i verdikjeden.

Retningslinjer og etiske krav 

For å sikre ansvarlig forretningspraksis innad i virksomheten og leverandørkjeden har vi utarbeidet en policy for ansvarlig forretningspraksis. Samtidig stiller vi etiske krav til leverandørene våre, som vi forventer at de videreformidler til våre underleverandører.

Kravene våre er basert på nasjonale lover og internasjonale konvensjoner, og dekker grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden. De legges som vedlegg til alle våre leverandøravtaler.

Henvendelser om mer informasjon

Vil du ha mer informasjon om hvordan vi håndterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og innad i virksomheten vår, kan du sende en henvendelse med skjemaet under. Vi setter pris på om du er så tydelig og konkret som mulig i henvendelsen, så vi kan gi et riktig og tilstrekkelig svar.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår.
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.