Hopp til hovedinnhold

Sirkulære løsninger

Olav Thon Gruppens bærekraftstrategi innebærer blant annet at vi skal være 70 % sirkulære innen 2030. Les om hvordan vi jobber med å nå målene våre!

En jente spiser frokost og smiler til venninnen sin

Sirkulære vaner og løsninger

Forbruk av varer og hvordan vi håndterer avfall er en viktig del av arbeidet vårt med bærekraft. Vi ønsker hele tiden å bli bedre, og jobber aktivt for å minimere påvirkningen vår på klimaet og naturressurser, og redusere utslippene våre. 

På denne siden kan du lese mer om hvordan vi jobber med sortering av avfall, gjenbruk og reduksjon av matsvinn, samt hvordan vi jobber med sirkulære bygg.

Avfallshåndtering og gjenbruk 

Avfallshåndtering og gjenbruk satt i system er viktige verktøy – både internt i Olav Thon Gruppen og i samarbeidet med våre leverandører, leietakere og kunder.

Verdikjeden vår, enten det handler om drift av hotell eller bygging av nye eiendommer, skaper avfall. Vi jobber derfor aktivt med å tilrettelegge, oppfordre og sette krav til leverandører, leietakere og kunder.

I tillegg ser vi på egne vaner og hvilke muligheter Olav Thon Gruppen har for å redusere påvirkningen vår på naturen.

Sirkulære mål

  • Redusere matsvinn med 50 % innen 2030.  
  • Utvide bruksområdet for Thon Gjenbruk (se faktaboks under).
  • Kreve at bedrifter som leier lokaler hos oss forplikter seg til 65 % sorteringsgrad innen 2027.

Noen konkrete tiltak vi har gjennomført

  • Det er utarbeidet retningslinjer for kildesortering og avfallsplaner for de ulike enhetene i virksomheten.  
  • I 2020 ble Thon Gjenbruk AS opprettet. Dette er et konsept der Olav Thon Gruppen samler inn overskuddsvarer og inventar fra egne prosjekter, som kan gjenbrukes og selges videre til andre prosjekter, både internt og eksternt.
  • Thon Hotels har siden 2016 samarbeidet med Too Good To Go, som hjelper hotellene med å selge overskuddsmat som allerede er produsert. 
  • 42 av våre hotell har per 2022 inngått et samarbeid med eSmiley, som registrerer matsvinn.

Tiltak mot matsvinn

Et av tiltakene for å redusere matsvinn, er at hotellene våre bruker mindre tallerkener i frokostbuffeten. Slik oppmuntres gjestene til å heller forsyne seg flere ganger.

Thon Hotels redder måltider

Sirkulære bygg 

Det er ikke til å legge skjul på at byggebransjen har høye klimagassutslipp og stor negativ klimapåvirkning. Ettersom flere av Olav Thon Gruppens prosjekter innebærer utvikling av bygg, er det vesentlig for oss å se på muligheter for hvordan vi kan minimere belastningen på klimaet og naturen.

Klarer vi å gjenbruke mer materialer, minimerer vi behovet for å bruke nye, som igjen fører til mindre press på naturressursene.

Utvalgte mål for sirkulære bygg i Thon

  • Etablere en arbeidsgruppe for å kartlegge kommende krav til sirkulære løsninger i bygg.  
  • Kreve at gjenbruksgrad av ikke-farlig avfall i byggeprosjekter er i tråd med EUs taksonomi (90 %) innen 2027.  
  • I 2030 skal andel gjenbrukte materialer være i tråd med EUs taksonomi for sirkulærøkonomi (30 %).

EUs taksanomi 

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem med kriterier angitt av EU for hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige.  

Taksonomien er en viktig del av EUs handlingsplan mot en mer bærekraftig økonomi, og et steg på veien mot målet om netto nullutslipp innen 2050. 

Vil du vite mer om våre sirkulære løsninger, kan du laste ned bærekraftsrapporten.

Les mer om sirkulære løsninger