Hopp til hovedinnhold

Olav Thons Legat

Olav Thons Legat har ett formål: Å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer et fysisk, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre.

Støtter tiltak for barn, unge og eldre

I 2002 ble Olav Thons Legat opprettet. Årlig gir legatet midler til tiltak som fremmer et fysisk, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre. Det kan for eksempel være korps, kor, klubber, idrettslag og foreninger.

Legatet er en måte for Olav Thon Gruppen å gi verdier tilbake til samfunnet som har gjort det mulig å skape dem.

Les mer om Olav Thons Legat og hvem som kan søke på legatets nettside. Der ser du også oversikt over tidligere tildelinger.

Olav Thons Legat er et ideelt samfunnsnyttig legat som har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak for utvikling og bedring av det fysiske, lærende og stimulerende miljø for barn, unge og eldre.

Fra § 2 i vedtektene til Olav Thons Legat.