Hopp til hovedinnhold

Pantelotteriet – samarbeid med Norges Røde Kors

Pantelotteriet er en viktig del av Olav Thon Gruppens samfunnsansvar. Lotteriet har blitt en av Røde Kors’ viktigste inntektskilder, som per november 2023 har mottatt 737.4 millioner kroner i støtte gjennom lotteriet.

En hånd strekker seg mot pantemaskinen for å pante en flaske

Pantelotteriet får flere til å pante 

For å motivere flere til å ta i bruk panteordningen, kom Olav Thon Gruppen opp med ideen om et pantelotteri der tomflasker utgjør innsatsen i lotteriet. Lotteriet ble lansert i 2008 og har siden vokst jevnt og trutt. Nå er Pantelotteriet til stede over hele landet i alle de største dagligvarekjedene. 

39 % av befolkningen over 18 år bruker lotteriet når de panter. Ca. 12 % av all pant går gjennom lotteriet. 

Trygt lotteri

Det har ikke vært en eneste rapport om negativ spilleadferd i tilknytning til Pantelotteriet.

Hvem eier Pantelotteriet? 

I 2008 ble driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS etablert. Røde kors eier 40 prosent og Olav Thon Gruppen eier 60 prosent av selskapet. 

 

Varig inntektskilde for Norges Røde Kors 

I dag finner du Pantelotteriet i dagligvarebutikker over hele landet. Gjennom lotteriet bidrar folk til å støtte Røde Kors sitt viktige humanitære arbeid.

50 % av midlene går til den lokale Røde Kors-foreningen der pantemaskinen står plassert. Dette betyr helt essensielle frie midler lokalt, noe som gir en unik mulighet for planlegging og budsjettering for de mange hundre Røde Kors-lagene. 

Hvor mye av Pantelotteriets inntekter går til Røde Kors?

Røde Kors mottar 34,5 prosent av bruttoinntektene, noe som tilsvarer 53,08 % av inntektene etter at gevinstene er trukket fra. Resten går til gevinster, samt drift og markedsføring av lotteriet. Dette er i tråd med lotteriloven. 

  • 34,5 % av brutto inntekter går til Røde Kors.
  • 35 % av inntektene går tilbake til de som panter i form av gevinster.
  • 9,75 % går til butikkene for håndtering av panteautomatene og lotteriet.
  • 20,75 % går til drift, markedsføring og investeringer i driftsselskapet Norsk Pantelotteri AS.

Et eventuelt overskudd forvaltes av Røde Kors og Olav Thon Gruppen. Les mer på pantelotteriet.no.