Hopp til hovedinnhold

Konsernledelsen i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens konsernledelse består av seks personer som til sammen er ansvarlige for konsernets forretningsområder samt finans, økonomi, HR og administrasjon.

Konsernets ledelse

Konsernledelsen legger strategier, setter mål og fatter beslutninger om investeringer og forbereder styreinnstillinger. Konsernsjefen har overordnet ansvar for den daglige driften i Olav Thon Gruppen.