Hopp til hovedinnhold

Thon Hotels inngår ny rammeavtale med Servicegrossistene for distribusjon av mat og drikke

Thon Hotels har inngått en ny rammeavtale for distribusjon av mat og drikke med Servicegrossistene AS. Avtalen har en total ramme på om lag 700 MNOK. Servicegrossistene scoret høyt innen bærekraft, kvalitet og pris.

Thon Hotels
Thon Hotels inngår ny rammeavtale med Servicegrossistene for distribusjon av mat og drikke
Fra venstre: Jan van der Burg, Servicegrossistene og Morten Thorvaldsen, Thon Hotels

Morten Thorvaldsen, konserndirektør hotell og restaurant, Thon Hotels:
- Konkurransen på distribusjon av mat er i utvikling, og vi ser derfor meget positivt på at flere dyktige aktører er på banen. Med Servicegrossistene har vi funnet en god match, og vi har stor tro på vår nye samarbeidspartner. Avtalen er en følge av Thon Hotels’ og hele Olav Thon Gruppens ambisiøse bærekraftstrategi, som setter strenge krav til både oss selv og leverandører på blant annet lokal, kortreist mat, og råvarer som er bra for miljøet. 

Avtalen ble signert i Thon Hotels’ nye restaurant Osteria della Nonna på Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo.

Jan van der Burg, administrerende direktør i Servicegrossistene:
-Vi er svært glade for at Thon Hotels har valgt Servicegrossistene på bakgrunn av vårt høye service- og tilpasningsnivå, og vår evne til å tilby konkurransedyktige priser. Det er spennende å jobbe med Thon Hotels rundt felles ambisjoner for miljø og bærekraft, og vi ser fram til å være en partner for Thon Hotels og hele Olav Thon Gruppen i utviklingen mot enda mer bærekraftige løsninger på produkter og logistikk for alle hoteller og serveringssteder i hele landet.

Om Servicegrossistene

Servicegrossistene er en av Norges største landsdekkende grossistkjeder i storhusholdningsmarkedet og består av 14 lokalt forankrede fullsortimentsgrossister. Servicegrossistene leverer alt av mat og drikke varer til hotell, restaurant, kantine, fastfood, offentlig- og maritim sektor. Med vekt på lokal forankring og god service, har Servicegrossistene de siste årene hatt god vekst. Omsetningen vil i 2023 bli over 4 mrd. NOK, med over 500 lokalt ansatte over hele landet


Thon Hotels' og Olav Thon Gruppens bærekraftstrategi

Olav Thon Gruppen har definert ambisiøse målsettinger for å bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Bærekraftstrategien består av tre pilarer med tilhørende langsiktige ambisjoner; Klima og natur, Sirkulære løsninger og Sosial rettferdighet. De langsiktige ambisjonene er; Netto nullutslipp i 2050, naturpositiv, 70% sirkulær innen 2030, full innsikt i verdikjeden og representativ ledelse.

Olav Thon Gruppen ønsker å bidra ved å minimere sin negative påvirkning, samt øke sin positive påvirkning, på FNs bærekraftsmål. Som en stor innkjøper, et konsern med mange kunder og ansatte, og som en hjørnesteinsbedrift og distriktsutvikler, kan Olav Thon Gruppen bidra i flere ledd.

Vi skal sørge for å kjøpe de råvarene som er best for miljøet og sosiale forhold. Vi skal redusere vårt forbruk i produksjon og drift. Vi skal påvirke våre leverandører, og tilrettelegge for at de tjenester vi tilbyr våre kunder er bærekraftige. Vi skal effektivisere vår daglige drift. Og vi skal være inkluderende og bidra til et mangfoldig næringsliv.

Kontakter

Morten Thorvaldsen

Morten Thorvaldsen

Konserndirektør, Thon Hotels

Jan van der Burg

Jan van der Burg

Administrerende direktør, Servicegrossistene