Hopp til hovedinnhold

Olav Thon Gruppens resultat første halvår 2023

Olav Thon Gruppen hadde et resultat i første halvår på 94 millioner kroner, ned fra 5,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter i første halvår var 1,7 milliarder kroner, mens det i samme periode i fjor var en verdiøkning på 3,4 milliarder kroner. Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter ble 2,2 milliarder kroner, en økning på 11 % fra samme periode i fjor.

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppens resultat første halvår 2023
Thon Hotel Snø på Lørenskog åpnet i 2023 | Thon Hotels


- De fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og til tross for økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en betydelig økning i det operative halvårsresultatet, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon

Ved halvårsskiftet var Olav Thon Gruppens egenkapital 68 milliarder kroner, og likviditetsreservene var på 10,4 milliarder kroner.  

- Selv med økt usikkerhet og kraftige renteøkninger er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Høye eiendomsverdier og lav gjeld

Ved utgangen av første halvår var markedsverdien på eiendomsporteføljen 119 milliarder kroner, og konsernets totalt rentebærende gjeld var 34 milliarder kroner. Konsernets belåningsgrad var 27 %, og Olav Thon Gruppen er dermed blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia.

Omsetningsvekst i konsernets kjøpesentre

Olav Thon Gruppen har i dag 89 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges seks største kjøpesentre i første halvår, målt etter butikkomsetning. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

Butikkomsetning i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige, var i første halvår 36 milliarder kroner. Omsetningsveksten fra samme periode i fjor var 6 % i Norge og 9 % i Sverige.  

- Omsetningstallene på kjøpesentrene har i første halvår vist en noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige. Til tross for dette øker besøks-tallene på kjøpesentrene, som nok en gang viser seg som attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, understreker Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av første halvår hadde Thon Hotels 13 900 rom fordelt på 93 hoteller i Norge og utlandet. Hotellmarkedet i Norge hadde en svært positiv utvikling første halvår.

Thon Hotels oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent sammenliknet med første halvår i 2022.

Boligsalg og næringseiendom

Konsernet har et større boligprosjekt under oppføring, og i første halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 511 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svakt i første halvår, og de kraftige renteøkningene medførte lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt. Dette bidro til økte avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I første halvår ble det investert ca. 2,2 milliarder kroner i virksomheten, hvorav noe over halvparten dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. 

Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø med 288 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området åpnet.

Les mer i vedlagte halvårsrapport for 2023

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans