Hopp til hovedinnhold

Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat også i 2022 til tross for kraftige renteøkninger og økt økonomisk usikkerhet. Resultat før skattekostnad ble på 4,3 milliarder kroner, en nedgang fra 7,8 milliarder i 2021, hvor verdiøkninger på eiendomsporteføljen sto for hele 3,1 milliarder av resultatet. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 3,9 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2021.

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen i 2022 – Solid resultat i etterkant av pandemien
Hotel Bristol i Oslo

Les hele Olav Thon Gruppens årsrapport for 2022 her.

De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og resultatveksten fra i fjor forklares i hovedsak av en stor resultatfremgang i Thon Hotels.

- Til tross for økte markedsrenter er vi godt fornøyd med at Olav Thon Gruppen nok en gang kan presentere et solid resultat, sier konserndirektør for økonomi og finans Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon

I 2022 økte konsernets egenkapital til 68 milliarder kroner, og ved utgangen av 2022 var konsernets likviditetsreserver 10,4 milliarder kroner.

- Selv med høyere markedsrenter og økt makroøkonomisk usikkerhet er Olav Thon Gruppen solid posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen og rentebærende gjeld

Ved utgangen av 2022 var markedsverdien på konsernets samlede eiendomsportefølje 118 milliarder kroner og rentebærende gjeld utgjorde 32,  milliarder kroner.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 93 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår blant annet Norges 6 største kjøpesentre i 2022. Både i Norge og Sverige er Olav Thon Gruppen den største eieren av kjøpesentereiendom.

I 2022 var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige rundt 76 milliarder kroner, med en samlet vekst fra 2021 på 14 % i Norge.

- Omsetningstallene er nå betydelig høyere enn før pandemiårene, og sammenliknet med 2019 er økningen på rundt 14 % sier Sperre. Dette viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre etter pandemien fortsatt fremstår som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av 2022 hadde Thon Hotels 13.400 rom fordelt på 89 hoteller i Norge og utlandet.

2022 var et godt år for hotellnæringen med betydelig økning i antall overnattinger fra 2021.

Thon Hotels oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent, og hadde en betydelig resultatvekst i 2022.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 2022 ble det investert ca. 2,2 milliarder i virksomheten og flere store prosjekter ble ferdigstilt.

Blant annet ble to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter, og to boligeiendommer i  med rundt 150 leiligheter ferdigstilt.

Ved årsskiftet var de største pågående prosjektene i konsernet en utvidelse av Triaden og oppføring av Thon Hotel Snø med 300 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i osloområdet.

Kontakter

Arne B. Sperre

Arne B. Sperre

Konserndirektør Økonomi og Finans