Hopp til hovedinnhold

Fornøyd med årets omsetning på Olav Thon Gruppens kjøpesentre

I 2022 landet omsetningen i Olav Thon Gruppens kjøpesentre på ca. 75 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på ca. 3,3 % i forhold til 2021. Sammenlignet med siste normalår (2019) økte omsetningen med 14,9 %.

Thon Eiendom
Fornøyd med årets omsetning på Olav Thon Gruppens kjøpesentre
Lagunen Storsenter i Fana i Bergen passerte 4 milliarder i butikkomsetning i 2022.

- Det er god grunn til fortsatt å tro på fysisk handel. Vi er godt fornøyde med at omsetningen har holdt seg bra i 2022, men vi regner med at veksten i forbruket flater noe ut i 2023, sier Thomas E. Rønning, direktør for kjøpesenter i Olav Thon Gruppen. - I tillegg til tradisjonell detaljhandel har kunder i 2022 brukt mye penger på tjenester og servering, fortsetter Rønning.

Olav Thon Gruppens egne tall ligger på linje med bransjen for øvrig. Servering, klær og sko, samt service- og tjenesteyting øker, mens brune- hvitevarer og kategorier innen hus og hjem, som gikk godt under pandemien, har gått noe ned. Vinmonopolets omsetning har hatt stor nedgang i 2022, og dagligvarehandel har flatet ut sammenlignet med omsetningen under pandemiårene. Dette er blant annet drevet av at vi igjen har begynt å reise utenlands.

Norges største kjøpesenteraktør

Åtte av de ti største kjøpesentrene i Norge basert på omsetning er enten eid eller forvaltet av Olav Thon Gruppen. I kjøpesenterporteføljen i Norge er det 83 kjøpesentre totalt, hvorav 49 profilerer seg som AMFI. I tillegg eier Olav Thon Gruppen ti kjøpesentre i Sverige.

Olav Thon Gruppen har i 2022 pågående flere store kjøpesenterprosjekt. Nyåpning av Triaden på Lørenskog er en del av et større utbyggingsprosjekt der enda flere butikker åpnes i 2023. Det pågår også et større ombyggingsprosjekt på AMFI Vågen i Sandnes, og AMFI Elverum.

Kjøpesenteret er i økende grad et sted der folk møtes. I takt med at varehandelen endrer seg, satser Olav Thon Gruppen enda mer på steds- og byutvikling og bygger bl.a. også boliger i forbindelse med sentrene. Konsernet leier dessuten mer ut til café, restaurant og tjenester enn tidligere, og ser også vekst innen utleie til helserelaterte leietagere.

Besøkstallene viser at folk i økende grad besøker kjøpesentrene. I 2022 var det 7,2 % flere besøkende enn 2021 og 5 % høyere sammenlignet med 2019. Samtidig går gjennomsnittlig kjøp per besøkende noe ned.

Olav Thon Gruppen ser videre at grensehandelen og besøkstallene på grensesentrene er på nivået fra før pandemien.

Olav Thon Gruppen kan konstatere fortsatt lav ledighet på lokaler til leie på kjøpesentrene i 2022 og få konkurser blant leietagerne.

Mens Virke forventet en svak nedgang under årets Black Week, registrerte Olav Thon Gruppen en vekst på ca. 4,2 % sammenlignet med Black Week i fjor og 2,8 % sammenlignet med Black Week 2019.

Også årets julehandel var bedre enn ventet, med en vekst på 0,9 % sammenlignet med 2021.

Milepæler i 2022

  • Lagunen Storsenter passerte 4 milliarder i butikkomsetning
  • Storo Storsenter passerte 3 milliarder i omsetning like før jul
  • Jessheim Storsenter passerte 2 milliarder i omsetning
  • AMFI Alta passerte 1 milliard i butikkomsetning
  • På Kjøpesenterkonferansen vant Ski Storsenter bærekraftprisen, Sartor Storsenter fikk pris for innovasjon og konsernet hadde to finalister til årets kjøpesenter
  • Olav Thon Gruppen overtok hele eierskapet av Sørlandssenteret omkring årsskiftet 2022/2023

Olav Thon Gruppen jobber med tre hovedområder innenfor bærekraft og samfunnsansvar, som igjen er nært knyttet til FNs bærekraftsmål: Klima og natur, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​sirkulære løsninger og sosial rettferdighet. Dette innebærer blant annet å proaktivt engasjere kunder og leverandører for å oppnå gitte målsettinger.

Kontakter

Kjetil Nilsen

Kjetil Nilsen

Thomas E. Rønning

Thomas E. Rønning

Direktør kjøpesenter, Olav Thon Gruppen