Hopp til hovedinnhold

Derfor henger regnbueflagget på våre hoteller

Mye ble feil i saken med regnbueflagget på våre hoteller, og vi er oppriktig lei oss for det. I dag spør vi oss hva vi kan lære.

Thon Hotels
Derfor henger regnbueflagget på våre hoteller

Bare så det er sagt: Dette er ikke et skriv der vi i Thon Hotels-ledelsen forsøker å renvaske oss for våre feilvurderinger. Beslutningen om ikke å heise regnbueflagget på våre hoteller var nettopp en feilvurdering. Men det vi synes var mest uheldig, er hvordan denne beslutningen ble kommunisert. Dette er vår selvransakelse – og et ønske om å dele våre erfaringer i det offentlige rom.

Mange har kritisert oss for vår kommentar om at «vi ønsker å være nøytrale». Det med rette. Formuleringen burde vært skrevet på en bedre måte, ettersom den ble og kan tolkes på mange forskjellige måter.

Bakgrunnen for beslutningen om å ikke ha regnbueflagget på våre hotell-flaggstenger, startet med en diskusjon om rosavasking. Noen av oss var redde for at vi ville bli kritisert for at vi «smykket» oss med regnbueflagget. Gjør vi nok for denne saken til å heise flagget? Andre spurte hvor grensen skal gå, for hvilke symboler eller flagg vi vil tillate på våre hoteller. Til slutt konkluderte vi med at flaggstangen skulle være forbeholdt Thon-flagget og det norske flagget. Det var en generell og prinsipiell beslutning.

Vi har heist regnbueflagget før. Vi markerer pride i våre sosiale kanaler. Og mange av våre ansatte deltar i markeringen. Mangfold, inkludering og toleranse er sentrale verdier i vår forretningsstrategi. Alle skal føle seg velkomne på våre hoteller, uavhengig av bakgrunn eller legning. Vi har ansatte fra mange nasjoner, med ulike bakgrunner og ulike legninger og verdier. Det har vi fordi vi tror mangfold og inkludering bidrar til en rikere hotellopplevelse for våre kunder, og fordi det å bidra til et inkluderende arbeidsliv kanskje er det viktigste samfunnsbidraget vi – som en av Norges største hotellkjeder – kan stå for.

Det vi ikke aksepterer på vår arbeidsplass, er intoleranse og manglende respekt for likeverd.

Derfor er vi svært lei oss for at det ble oppfattet som om vi fremstod som likegyldige til enkelte holdninger, og at vi ikke ønsket å støtte pride - og med alt det hva regnbueflagget symboliserer.

Vi ønsker å bidra til at Norge er og forblir et mangfoldig og tolerant samfunn, og et godt land å bo i og besøke, for alle. Vi er også samarbeidspartner med idrett og kultur der vi har et spesielt fokus på mangfold, likestilling og inkludering.

Vi undervurderte signaleffekten av ikke å heve stemmen, og ikke bruke muligheten til å vise støtte til en gruppe som opplever vold, trusler og hat, kun i kraft av å være seg selv. Vi burde lyttet mer til våre ansatte før vi gjorde en endelig vurdering.

Som stor, kommersiell samfunnsaktør, har vi påvirkningskraft og en stemme i den offentlige debatten. Det er et privilegium vi kan velge å benytte oss av, eller vi kan la være.

I dag ønsker jeg å uttrykke at vi vil ha et samfunn der alle kan være seg selv, og uttrykke seg fritt, uten å bli møtt med hat, trusler eller diskriminering. Det er hverken oppsiktsvekkende eller kontroversielt. Derfor vil regnbueflagget være synlig på våre hoteller.

Morten Thorvaldsen, konserndirektør Thon Hotels