Hopp til hovedinnhold

Policy for mangfolds- og likestillingsarbeid

Bakgrunnen for vårt fokus på mangfold og likestilling er behovet for å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging, uansett hvem man er og hvor man kommer fra.

Last ned / åpne